Supervízia v mediácii

supervízia pre mediátorov

Supervízia je konzultačný a poradenský proces, v ktorom supervízor pomáha tomu, koho superviduje s riešením jeho pracovného problému alebo prekážky, ktorá mu komplikuje prácu. Supervízia v mediácii je poskytovaná ako:

1. individuálna supervízia

           - konzultácia ako podpora k výkonu profesie mediátora
           - konzultácia ako podpora k náročnému prípadu
           - osobná spoluúčasť na mediačnom konaní

2. skupinová supervízia

          - prípadová konferencia - spoločná práca - konkrétny prípad
          - supervízny seminár - príklady dobrej praxe

Dohoda o termíne a spôsobe: supervizorka@mediatorka.sk

 

naspäť na články o mediácií