STÁŽ V MEDIAČNEJ KANCELÁRII

Aktuálna ponuka pracovnej stáže v Mediačnej kancelárii Tekovská Breznica

Pracovná náplň: administratívna a organizačná podpora pri plnení úloh kancelárie, ktorými sú najmä mimosúdne riešenie sporov, poradenstvo a vzdelávanie.

Výhody stáže:
- prax v oblasti administratívy, práva, organizácie chodu kancelárie, mediačných konaní a súvisiacich aktivít,
- rozvoj komunikačných zručností, priestor na rast, sebarealizáciu, vzdelávanie, nové znalosti, skúsenosti, kontakty.

Kontaktný email: info@mediatorka.sk

Záujem prejavte obratom, bližšie informácie o výbere v odpovedi. Nástup po dohode čo najskôr. Ponuka platí pre dve osoby na krátkodobú stáž, s individuálne dohodnutým pracovným časom.
 

naspäť na články o mediácií