Právo spolupráce - riešenie sporov efektívne a kreatívne

Áno, aj pri riešení sporov môžeme použiť kreativitu a navyše to bude mimoriadne efektívne. Reč je o PRÁVE SPOLUPRÁCE.

Právo spolupráce (Collaborative Law) je v súčasnosti popri mediácii najrozšírenejšou alternatívnou metódou mimosúdneho riešenia sporu vo svete. Tato efektívna a účinná metóda je zaradená medzi služby mediátora či advokáta, ktorý chce klientovi ponúknuť niečo viac než formálny, ponižujúci, vynucujúci, dlhotrvajúci, drahý a nie vždy spravodlivý súdny proces. Aplikácia práva spolupráce predstavuje omnoho efektívnejšiu a pružnejšiu metódu vyriešenia sporu než je súdne rozhodnutie. Je určená najmä pre klientov, ktorí si spory prajú viesť v nekonfrontačnom štýle, v atmosfére bezpečia a pohody a je pre nich dôležité udržanie dobrého vzťahu a dosiahnutie vzájomne výhodnej a vyváženej dohody.
Mediácia a proces riešenia sporu založený na práve spolupráce predstavujú tzv. odklony od súdneho konania, ktoré sú stále častejšie uplatňované najmä vo vyspelých krajinách s pokrokovými právnymi poriadkami.
Riešenie sporov na báze práva spolupráce v súčasnosti nachádza prvých záujemcov aj na Slovensku. Základom pre možnosť poskytovania služieb takéhoto mimosúdneho riešenia sporov je predovšetkým vybudovanie úspešnej komunity spolupracujúcich odborníkov t.j. členskej základne profesionálov – advokátov, mediátorov, psychológov, finančných poradcov, detských špecialistov, ktorí jasne vyjadria svoju ochotu riešiť problémy svojich klientov pomocou vyjednávania v rámci tímu. Ide teda o tímovú spoluprácu zameranú na kreatívne riešenie problému k spokojnosti zúčastnených strán.
 

naspäť na články o mediácií