Odborné semináre mediátorov 2020

Z tém vypísaných na odborné semináre 2020, je jarný termín zrušený.
Splnenie každoročnej povinnosti je odložené na neurčito.

Mediátorom, ktorí mali absolvovať odborný seminár najneskôr v tomto termíne, bude akceptované predloženie osvedčenia o absolvovaní odborného seminára v najbližšom možnom termíne, a bude sa naň hľadieť tak, akoby ho splnili včas.
O novom termíne bude informácia na tejto stránke, resp. vo FB skupine alebo sa prihláste k odberu newslettra.

 

Ďalšie vzdelávanie mediátorov, odborné semináre, ktoré v súvislosti s ustanovením § 10a zákona o mediácii, sú hovorovo nazývané ako "tie povinné", prešli v roku 2018 určitou zmenou. V súčasnosti je už mediátorom zrejmé stanovisko MS SR.

Na rok 2020 vyhlásilo Ministerstvo spravodlivosti SR témy dve.

Úplný Harmonogram odborných seminárov v roku 2020 nájdete na stránke MS SR, v spodnej časti. 

I. blok (jarný)
MEDIÁCIA V PRACOVNEJ OBLASTI. MEDIÁCIA AKO POMOCNÍK PRI PROFESIJNÝCH POCHYBENIACH
- od 6. apríla 2020 do 26. apríla 2020

II. blok (zimný)
MEDIÁCIA V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH
- od 23. novembra 2020 do 13. decembra 2020

naspäť na články o mediácií