Odborné semináre mediátorov 2019

Ďalšie vzdelávanie mediátorov - odborné semináre, ktoré v súvislosti s ustanovením § 10a zákona o mediácii sú hovorovo nazývané ako "tie povinné", prešlo minulý rok určitou zmenou. V súčasnosti je už mediátorom zrejmé stanovisko MS SR.

Úplný Harmonogram odborných seminárov v roku 2019 nájdete na stránke MS SR.

08.04. - 28.04.2019   I. jarný blok
Intrapsychický a interpersonálny konflikt v alternatívnom riešení konfliktov

16.09. - 06.10.2019   II. jesenný blok
Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsob ich riešenia v mediácii

25.11. - 15.12.2019   III. zimný blok
Príklady praktických riešení v mediácii na konkrétnych kazuistikách

Teším sa na stretnutia, nech už budú kdekoľvek.

naspäť na články o mediácií