Odborné semináre mediátorov 2018

Ďalšie vzdelávanie mediátorov - odborné semináre, ktoré v súvislosti s ustanovením § 10a zákona o mediácii sú označované ako "tie povinné", prešli v tomto roku opäť určitou zmenou v prístupe MS SR k ich organizovaniu. Aj keď sme už 5.1.2018 poznali témy a rozmedzie termínov ich konania na celý rok, zároveň sa vyskytli iné nejasnosti.

Úplný Harmonogram odborných seminárov v roku 2018 nájdete na stránke MS SR.

I. jarný blok: Civilný sporový poriadok

II. jesenný: Podnikateľské a administratívne aspekty mediačnej praxe

III. zimný blok: Etický kódex mediátora a etické zásady mediácie

Teším sa na stretnutia, nech už budú kdekoľvek.

naspäť na články o mediácií