Odborné semináre mediátorov 2017

Mimoriadne ma teší, že mnohí z vás sa často, opakovane a radi zúčastňujete práve tých vzdelávacích podujatí, v ktorých pôsobím ako lektor či organizátor.
Je mi cťou pozorovať či priamo od vás počuť, ako sa po ich absolvovaní posúvate vo vlastnej mediačnej praxi, ako sú vám získané poznatky či natrénované zručnosti prínosom a motiváciou. Či ako sme vás dobre naladili a zregenerovali. Veľmi vám za to ďakujem. Pretože to je zase motiváciou a veľkým záväzkom pre nás, ktorí vám tieto praktické a overené skúsenosti radi odovzdávame.
Ďalšie vzdelávanie mediátorov - odborné semináre, ktoré v súvislosti s ustanovením § 10a zákona o mediácii sú označované ako "tie povinné", prešli v tomto roku prvýkrát určitou zmenou v prístupe Ministerstva spravodlivosti SR k ich organizovaniu, t.j. už na jar sme vedeli témy a orientačné termíny ich konania na celý rok.

Po 1. jarnom bloku s témou: Multilaterálna mediácia a mediácia s účasťou právnych zástupcov, nasledoval 2. blok jesenný: Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku, a kto sa ich nezúčastnil, mal ešte možnosť absolvovať 3. blok zimný: Moc v mediačnom procese.
V priebehu roka sa môžete sa zúčastniť každého seminára, "musíte" aspoň jedného. Vyberajte uvážlivo! Rozhodujte sa nielen podľa blízkosti miesta konania, ale aj podľa organizátora, a najmä mediačnej skúsenosti lektora. Komu sa podarí nájsť si toho svojho správneho vzdelávateľa, tomu sa veľmi rýchlo mení motivácia k ďalšej účasti z "musím" na "chcem, teším sa". Držím palce.

Leitmotív tých, ktorí sa mediácii venujú aktívne a dlhodobo, ako pomáhajúcej profesii vhodnej pre ich osobnostné nastavenie, a ktorým ich vlastná mediačná prax zabezpečuje aj prínosné podnikateľské zázemie, znie: Len povinné vzdelávanie nestačí.

Teším sa na stretnutia, nech už budú kdekoľvek.

naspäť na články o mediácií