Novela zákona o mediácii schválená!

 Vo štvrtok 12.11.2015 bola v NR SR schválená dlhoočakávaná novela zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii. 

Dobrá správa pre mediáciu, mediátorov a najmä pre klientov.

Podarilo sa to aj vďaka mnohým zapojeným mediátorom, ktorí aktívne vyjadrili podporu podanej hromadnej pripomienke. 

Zvláštne uznanie patrí JUDr. Renáte Dolanskej, ktorá svojimi odbornými znalosťami a dôsledným prístupom v každej fáze legislatívneho procesu najviac prispela k formulovaniu kvalifikovaných pripomienok k návrhu a k ich zmysluplnému prerokovaniu. To všetko v aktívnej spolupráci s vedením Asociácie mediátorov Slovenska a so zástupcami MS SR. Ak sa teraz chcete zamerať na dôsledné pochopenie výkladu zákona a možnosti jeho aplikácie v praxi mediátora, využite možnosť získať informácie priamo zo zdroja. Termíny a miesta výukových seminárov:

štvrtok 10.12.2015 - NITRA
piatok 11.12.2015 - LEVICE
utorok 15.12.2015 - BANSKÁ BYSTRICA
streda 16.12.2015 - ŽILINA
- všetky v čase 14.00 - 18.00 hod.

Ďalšie termíny sú zverejnené na mediacnecentrum.com/

Profesionálni mediátori budú 1.1.2016 na zmeny pripravení!

naspäť na články o mediácií