Mediácia ako príležitosť

Je váš záujem o mediáciu profesionálny?

Pozývame vás na krátky informačný seminár, ktorý sa koná v čase od 16,00 - 18,30 h.

v Nitre, Mediahaus, ul. Fraňa Mojtu 18,
v Bratislave, ul. Šoltésovej 22,
v Novej Bani alebo v Tekovskej Breznici.

Záujem prejavíte vyplnením prihlášky, po jej spracovaní Vás budeme kontaktovať s konkrétnym výberom miesta a termínu.
Tento seminár je určený práve pre Vás, ak Vás oslovuje rešpektujúca komunikácia, vzťahy a právo; ak uvažujete o zmene profesie či poskytovaní odborných služieb; vidíte perspektívu mediácie v súvislosti s vašim pracovným zameraním; ak máte vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v akomkoľvek odbore; ak mediáciu vnímate ako zaujímavú a veľkú tému.

Seminár organizujeme na základe častých dotazov: 
ako sa stať mediátorom, ako si vybrať mediačný kurz,
aký je obsah mediačného vzdelávania,
aká je náplň práce mediátora, výkon mediačnej praxe.

Uistíte sa a overíte si:
- či pojem mediácia znamená to, čo ste si doteraz mysleli,
- ako inak vám mediačné zručnosti môžu pomôcť v pracovnom i osobnom živote,
- či je výkon profesie mediátora tou aktivitou, kde najlepšie uplatníte svoje schopnosti,
- ako si vybrať najlepšie možné vzdelávanie v tejto oblasti.

VYPLŇTE PRIHLÁŠKUČaká vás množstvo informácií, pracovný materiál, priestor na konkrétne otázky a osviežujúci olovrant.

Tešíme sa na Vás.

naspäť na články o mediácií