Interaktívny sprievodca GDPR

Pokiaľ ste ešte úplne nestihli implementovať Nariadenie GDPR a zamerať sa na konkrétne riešenia v oblasti ochrany osobných údajov, ponúkame vám možnosť, ako si túto povinnosť splniť rýchlo, kvalitne a v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

Spôsobom, ktorý vám vo vašom prostredí opakovane ozrejmí základné pojmy a celou oblasťou prevedie maximálne intuitívne. Pri spracovaní výstupných dokumentov využijete predpripravené podklady a najmä ušetríte množstvo času.

Účastníci našich seminárov majú zároveň možnosť využiť zľavu na nákup aplikácie Interaktívny sprievodca GDPR

Čo ešte získate?
• interaktívny návod ako ako dosiahnuť požadovaný súlad s GDPR
• všetko je podané prehľadne, stručne, jednoducho a ukázané na príkladoch
• obsahuje vzorové dokumenty, nástroje a šablóny

naspäť na články o mediácií