Individuálny mediačný workshop

najefektívnejší spôsob ako rozbehnúť či znovunaštartovať vlastnú mediačnú prax.

Individuálne vzdelávanie - kombinácia výkladu s praktickou aplikáciou, osobná konzultácia s prvkami supervízie. 
Fungujúce know-how, vrátane chýb a poučení, úspechov a radosti z práce, riešenia klientskych príbehov, získate spôsobom prínosným pre vašu osobnú pracovnú situáciu.
Vyberte si termín aj hlavnú tému.
Pýtajte sa na čokoľvek o mediácii.
Priestor je venovaný tomu, čím práve vám môžu byť užitočné skúsenosti z 13-ročnej praxe aktívnej práce s klientami, exaktné znalosti i podnikateľské zázemie vedenia mediačnej kancelárie.

Aktuálne možný termín:

22. februára 2019 - obsadený
28. februára, 12. marca, 21. marca 2019 - voľný 

Ďalšie termíny až v júni!

V cene 49 €/hod. je pracovný materiál, vzory konania, občerstvenie.
Odporúčaný rozsah 4 hod. v čase 9,00 - 13,00 h., v príjemne neformálnom priestore. 
Najčastejšie témy:
- podnikateľská podpora profesie – mediátor v slobodnom povolaní, marketing mediačných služieb, chod kancelárie,
- administratíva mediačného konania, knihamediácií, ochrana osobných údajov,
- poučovacia povinnosť v mediačnom procese, štádiá konania,
- základný aj špecifický právny rámec mediácie,
- použitie komunikačných a sociálnych zručností ako intervencií mediátora, databáza neutrálnych výrokov,
- súčasťou môže byť pomoc v konkrétnom mediačnom prípade a odporúčania odborného postupu.

PÍŠTE: info@mediatorka.sk VOLAJTE: +421 903 841207

Prihláste sa TU alebo cez kontaktný formulár. 

Na stretnutie sa teší Dana Baliová - mediátorka, lektorka, supervízorka

 

naspäť na články o mediácií