Individuálny mediačný workshop

neštandardne efektívny spôsob ako rozbehnúť a znovunaštartovať svoju vlastnú mediačnú prax.

Individuálne vzdelávanie - kombinácia výkladu s praktickou aplikáciou, osobná konzultácia s prvkami supervízie. 
Fungujúce know-how, vrátane chýb a poučení, úspechov a radosti z práce, riešenia klientskych príbehov, získate spôsobom prínosným pre vašu osobnú pracovnú situáciu.
Vyberte si termín aj hlavnú tému. Pýtate sa na čokoľvek o mediácii. Priestor je venovaný tomu, čím práve Vám môžu byť užitočné praktické skúsenosti z 12-ročnej aktívnej práce s klientami, exaktné znalosti a podnikateľské zručnosti z vedenia mediačnej kancelárie.

Aktuálne voľné termíny: 10., 11. a 17. január 2019
PÍŠTE: info@mediatorka.sk  VOLAJTE: +421 903 841207

V cene 49 €/hod. je pracovný materiál, vzory konania, občerstvenie. Odporúčaný rozsah 4 hod. v čase 9,00 - 13,00 h., v príjemne neformálnom priestore. 
Najčastejšie témy:
- podpora profesie – mediátor v slobodnom povolaní, marketing mediačných služieb,
- administratívne a dokumentačné pravidlá v mediačnom konaní a chodu kancelárie, ochrana osobných údajov,
- poučovacia povinnosť v mediačnom procese, štádiá konania,
- základný právny rámec poznatkov mediátora,
- použitie komunikačných a sociálnych zručností ako intervencií mediátora, databáza neutrálnych výrokov.

Súčasťou môže byť diagnostika vzdelávacích potrieb, odporúčania ďalšieho rozvoja a supervízny kontrakt za zvýhodnených podmienok.

Prihláste sa elektronicky alebo cez kontaktný formulár. 

Na stretnutie sa teší Dana Baliová - mediátor, lektor, supervízor

 

naspäť na články o mediácií