Individuálny mediačný workshop

efektívny spôsob k obnoveniu poznatkov z odbornej prípravy mediátora, resp. ako rozbehnúť či znovunaštartovať vlastnú mediačnú prax.

Individuálne vzdelávanie - kombinácia výkladu s praktickou aplikáciou, osobná konzultácia s prvkami supervízie. 
Fungujúce know-how, vrátane chýb a poučení, úspechov a radosti z práce, riešenia klientskych príbehov, získate spôsobom prínosným pre vašu osobnú pracovnú situáciu.
Vyberte si termín aj hlavnú tému.
Pýtajte sa na čokoľvek o mediácii.
Priestor je venovaný tomu, čím práve vám môžu byť užitočné skúsenosti z mojej 13-ročnej praxe aktívnej práce s klientami, exaktné znalosti i podnikateľské zázemie vedenia mediačnej kancelárie.

Aktuálne termíny:   29. a 30. máj 2019

V cene 49 €/hod. je pracovný materiál, vzory konania, občerstvenie. Odporúčaný rozsah v čase 9,00 - 13,00 h., alebo 14,00 - 18,00 h. v príjemne neformálnom priestore. 
Najčastejšie témy:
- podnikateľská podpora profesie – mediátor v slobodnom povolaní, marketing mediačných služieb, chod kancelárie,
- administratíva mediačného konania, knihamediácií, ochrana osobných údajov,
- poučovacia povinnosť v mediačnom procese, štádiá konania,
- základný aj špecifický právny rámec mediácie,
- použitie komunikačných a sociálnych zručností ako intervencií mediátora, databáza neutrálnych výrokov,
- súčasťou môže byť pomoc v konkrétnom mediačnom prípade a odporúčania odborného postupu.

info@mediatorka.sk      +421 903 841207

Prihláste sa TU alebo cez kontaktný formulár. 

Na stretnutie sa teší Dana Baliová - mediátorka, lektorka, supervízorka

 

naspäť na články o mediácií