GDPR v mediácii - téma roka

PRIHLÁŠKA

Viete čo je GDPR a či sa týka aj vás? Prečo okolo tejto témy vzniklo takmer šialenstvo a čo sme to zosúlaďovali a implementovali do 25. mája 2018? Vtedy totiž nadobudlo účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation), ktoré stanovuje pravidlá pre spracovávanie osobných údajov fyzických osôb.
Ako porozumieť základným pojmom, ktoré nutné písomnosti a opatrenia treba mať v poriadku, na čo si dať pozor a ktoré obavy sú zbytočné? Odpovede poskytne popoludňajší seminár o ochrane osobných údajov, zameraný na zoznámenie sa s povinnosťami a novou zodpovednosťou, ktorú nesie každý kto pracuje s osobnými údajmi. Zvláštna pozornosť je venovaná výkladu ustanovení z pohľadu výkonu praxe mediátora.

Teraz výnimočná možnosť pre účastníkov pobytového podujatia Rekondičná príprava mediátorov (RPM) - využiť celodennú prítomnosť lektora a dostatočný priestor na otázky, ktoré budú zodpovedané celkom všetky, aj tie vaše konkrétne. 

Prihlásiť sa na popoludňajší seminár je možné aj samostatne, efektívnejšie je zúčastniť sa témy v rámci celého programu RPM.

Výber termínu11. alebo 18. júla 2018 v Novej Bani

Samostatný účastnícky poplatok 89,- € zahŕňa praktické vzdelávanie k téme GDPR, pracovný materiál, vzorové dokumenty, osvedčenie o účasti, občerstvenie. 
Účastníci našich seminárov majú zároveň možnosť využiť príjemnú zľavu na aplikáciu Interaktívny sprievodca GDPR

Na stretnutie sa teší
Georgios Tucoglidis, mediátor, právnik, špecialista na problematiku GDPR
Dana Baliová, mediátorka, lektorka, autorka, supervízorka

 

naspäť na články o mediácií