GDPR v mediácii - po roku účinnosti

PRIHLÁŠKA

Viete čo je GDPR a či sa týka aj vás? Prečo je táto téma stále horúca a čo sme to zosúlaďovali v máji 2018? Vtedy totiž nadobudlo účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation), ktoré stanovuje pravidlá pre spracovávanie osobných údajov fyzických osôb.
Ako správne rozumieť základným pojmom, ktoré dôležité písomnosti a opatrenia treba mať v poriadku, na čo si dať pozor a ktoré obavy sú zbytočné? Aké výsledky a vyjadrenia sú po prvých kontrolách?
Odpovede poskytne tento seminár o ochrane osobných údajov, zameraný na pripomenutie povinností a zodpovednosti, ktorú nesie každý kto pracuje s osobnými údajmi. Zvláštna pozornosť je venovaná výkladu ustanovení z pohľadu praxe mediátora.

Miesto si zaistíte VYPLNENÍM PRIHLÁŠKY čo najskôr, min. 14 dní pred vybraným termínom, po jej spracovaní sa vám ozveme.

- 16.05.2019 v Bratislave     13,00 - 18,00 h.

16.06.2019 v Novej Bani    10,00 - 16,00 h.

   - možnosť spojiť seminár s pobytovým vzdelávaním Rekondičná príprava mediátora

Účastnícky poplatok 89,- € zahŕňa praktické vzdelávanie k téme GDPR, pracovný materiál, vzorové dokumenty, osvedčenie o účasti, občerstvenie. 
Účastník seminára má tiež možnosť využiť príjemné zvýhodnenia na aplikáciu Interaktívny sprievodca GDPR, a na Rekondičnú prípravu mediátora.

Na stretnutie sa teší Georgios Tucoglidis,
mediátor, právnik, špecialista na ochranu osobných údajov

 

naspäť na články o mediácií