Deťom a oddeleným rodinám pomáha mediácia

Koniec partnerského vzťahu je sprevádzaný emocionálnym napätím vyžadujúcim veľa úsilia vzniknutú situáciu zvládnuť čo najprijateľnejšie. Otázky často presahujú odpovede. Strata istoty a pocitu bezpečia odkryjú našu zraniteľnosť, menia pohľad na seba samých i na svoje okolie.

V dlhodobejšom vzťahu sa nerozchádzajú len dvaja ľudia, ale strácajú sa aj väzby na priateľov, či príbuzenstvo partnera. Vzťahy sa narušia. Dostali sme sa tam, kam sme sa nechceli. Sme nútení vybrať si, s kým budeme komunikovať, s kým sa budeme naďalej stretávať. Aj nás si vyberajú. Alebo odmietajú. Zložitý svet dospelých zasiahne výrazne aj svet detský Dieťa je postavené pred problémy dospelých. Aj ono sa musí rozhodovať, aj o ňom rozhodujú. Spôsob prežívania a spracovávania pocitov je však odlišný. Dieťa sa nechce rozhodovať medzi rodičmi, nechce prísť o lásku ani jedného z nich. Dáva to najavo svojim vlastným, veku primeraným spôsobom. Bráni sa.
Rozumní rodičia tejto traume dieťa nevystavia. Neprenesú na dieťa svoje problémy. Rozchádzajú sa oni, skončil ich partnerský vzťah. Nie rodičovský. Dieťa však zmenu pocíti v každom prípade.
Minimalizovať dopad rozchodu na dieťa, poskytuje dohodnutie pravidiel v mediačnom konaní. Mediátor v úlohe sprostredkovateľa pomáha nájsť rovnováhu a obojstranne výhodné riešenia tak, aby vznikla dohoda dobrá pre každodenné žitie. Dobrá dohoda umožní obom rodičom buď sa priamo podieľať na výchove svojho dieťaťa alebo mať potrebný dostatok informácií. Dobre vykomunikovaná dohoda rodičov, pomáha dieťaťu udržiavať väzby na najbližších i budovať nové vzťahy. Pomáha vyrastať bez pocitov viny a krivdy z rozpadu rodiny.

Dohodnite si stretnutie s mediátorkou, sme pripravení Vám pomôcť.

naspäť na články o mediácií