Informácie pre klientov

Potrebujete riešiť spor, konflikt či nedorozumenie?
Alebo sa problémov ešte len obávate? Zdajú sa byť veci zložité?
Chcete sa o možnostiach postupu porozprávať, informovať?

Pre mediátorov

Potrebujete zistiť či pripomenúť si mediačné novinky? Ste tu dobre.

Zaujímajú vás aktuálne informácie a baví vás komunikácia s kolegami?
Ak ste registrovaní v Zozname mediátorov MS SR, nech sa páči, odpovedzte na otázky a požiadajte o členstvo vo FB skupine
Mediátori v praxi.

MENTORING v mediácii

* PRE SKÚSENÝCH, AJ PRE BUDÚCICH MEDIÁTOROV
* PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ, AJ SPOLUPRACUJÚCE PROFESIE 

Mediácia funguje. Mediácia je dobro.

Občas si dokonca myslím, že je to kúzlo.

Čo iné to môže byť?

Zásady ochrany osobných údajov

Kto som?

Mediačná kancelária JUDr. Dana GALBAVÁ Baliová
registrovaná v Zozname MS SR pod č. 125, IČO: 42113245
sídlo: Murániho 36, 949 11 Nitra
pracovisko Nitra: Chalupkova 6, 949 01 Nitra
pracovisko Tekovská Breznica: 966 52 Tekovská Breznica č. 262
kontaktný e-mail: info@mediatorka.sk  číslo tel.: +421 903 841 207

Výhody mediácie

O osude sporu v mediačnom konaní prestávajú rozhodovať len paragrafy, pozornosť sa presúva od právnych aspektov problému na vyriešenie konfliktu a k rokovaciemu stolu zasadajú strany, ktoré sa chcú dohodnúť za pomoci sprostredkujúcich odborníkov - profesionálnych mediátorov.

Druhy mediačných konaní

Mediácia je modernou a vo svete obľúbenou alternatívou k finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu. Jej prostredníctvom možno riešiť všetky druhy konfliktov v každom ich štádiu, pred podaním žaloby, v priebehu súdneho sporu, aj ako prevencia.

KNIHA MEDIÁCIÍ

Kniha mediácií momentálne NIE JE v ponuke. 
V prípade záujmu o zaslanie informácie o dostupnom novom vydaní,  vyplňte predobjednávku.

Stanovisko k ďalšiemu vzdelávaniu mediátora

V ustanoveniach ods. 2, 3 paragrafu 10a zákona o mediácii sa uvádza:
(2) Ministerstvo prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií zapísaných v registri vzdelávacích inštitúcií organizuje každý rok najmenej jeden odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Program odborného seminára a jeho rozsah určuje ministerstvo. Vzdelávacia inštitúcia vydá mediátorovi osvedčenie o účasti na odbornom seminári, ktoré mediátor bezodkladne predloží ministerstvu.
(3) Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie.

Ohlasy účastníkov - Rekondičná príprava mediátora

Najviac oceňovaná je celková atmosféra, dôvernosť prostredia, otvorená komunikácia, dobré jedlo a nálada.

Čo je MEDIÁCIA ?

Je to neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov, prostredníctvom mediátora, mimosúdnou cestou.

Kedy ÁNO, kedy NIE

Kedy je mediácia mimoriadne vhodnou formou na riešenie sporov?

Vízia mediácie

Útržky z témy môjho príspevku, vystúpenia v diskusii a za "okrúhlym stolom" na konferencii o mediácii, organizovanej AMS v Modre 2018.
Z pozície dlhoročne praktizujúcej mediátorky, mentorky, lektorky, hovorím o poskytovaní služieb postavených na spokojnosti klientov, ktorým ponúkame svoju odbornosť a autenticitu.

História mediačnej poradne v Nitre

V Klientskom centre Mestského úradu v Nitre fungovala mediačná poradňa pre verejnosť už od mája 2007. Slúžila na prekonzultovanie riešenia problémov mimosúdnou cestou - mediáciou. Poradňu od začiatku prevádzkovalo Mesto Nitra, ako bezplatnú službu občanom, v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detských duší občianske združenie Empatia, ktoré sa venovalo najmä deťom, rodinám, pedagógom, ich zážitkovému vzdelávaniu a predchádzaniu konfliktov, dnešný Ateliér W. Profesionálni mediátori boli občanom k dispozícii pravidelne každý pondelok, neskôr aj v piatok.

Konflikty sú nevyhnutnou súčasťou života

V živote každého z nás sa z času na čas vyskytnú problémové situácie. Kto by si neželal zvládnuť ich na určitej úrovni?
V spore vyriešenom mediáciou je každý víťazom.

Interaktívny sprievodca GDPR

Pokiaľ ste ešte úplne nestihli implementovať Nariadenie GDPR a zamerať sa na konkrétne riešenia v oblasti ochrany osobných údajov, ponúkame vám možnosť, ako si túto povinnosť splniť rýchlo, kvalitne a v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

Mediácia ako príležitosť

Je váš záujem o mediáciu profesionálny?

Pozývame vás na krátky informačný seminár, ktorý sa koná v čase od 16,00 - 18,30 h.

MEDIÁCIA V NITRE

Mediačná kancelária JUDr. Dana GALBAVÁ (predtým Baliová) aktívne pôsobí v Nitre od roku 2006, dodnes.

Mediačné služby v Tekovskej Breznici

Mediačná kancelária Tekovská Breznica poskytuje

Mediácia - praktický právny sprievodca

www.wolterskluwer.sk/sk/mediacia-prakticky-pravny-sprievodca.p2633.html

Januárová rýchlosť

Je po Vianociach, šťastný nový rok si budeme priať ešte pár dní. Želania, plány, vízie, sny - mali sme čas porozmýšľať? Ak nie za celý rok, tak za posledný mesiac, čím sme prešli? Predvianočné prípravy, koncoročné povinnosti, sviatočný výdych, dospať, dojesť, dopozerať, stihnúť rozprávky aj prechádzky, spoločenské hry aj návštevy, vonku aj vnútri, aktívny čas s rodinou i známymi. Staré tradície, nové knihy, zo všetkého trochu - veď sú sviatky, veď aspoň raz do roka. 

Vo februári o Vianociach

Áno, vo februári rozmýšľam o Vianociach. Nie, nie som až taká predčasná, ani omeškaná. No práve oni, práve (pravé) Vianoce, spolu so Silvestrom a Novým rokom, ako emocionálne najnáročnejšie sviatky v roku, sú zjavne tou februárovou príčinou. Počas nich sa pravdepodobne niečo udeje, čosi dozreje, čo sa o pár týždňov prejaví v mediačnej kancelárii. Máte to tak aj vy, vážení kolegovia mediátori?

Májová striedavá starostlivosť

Striedavá starostlivosť môže byť pre dieťa rozídených rodičov dobrá práve vtedy, keď mu z jednej milujúcej láskyplnej rodiny, vzniknú láskyplné rodiny dve. 

Právo spolupráce na Slovensku

Rozvoj práva spolupráce je na Slovensku vnímaný veľmi ústretovo a najmä perspektívne, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy účastníkov, ktorí mali možnosť sa s ním bližšie oboznámiť. A to predovšetkým na základnom školení vo februári 2010 v Bratislave, kde pri mimoriadne interaktívnom priebehu, sa ako nepostačujúci javil jedine časový rozsah podujatia. Naplno sa prejavilo, že znalosti a skúsenosti prítomných špecialistov sú silnými podnetmi na odbornú diskusiu.

Právo spolupráce - riešenie sporov efektívne a kreatívne

Áno, aj pri riešení sporov môžeme použiť kreativitu a navyše to bude mimoriadne efektívne. Reč je o PRÁVE SPOLUPRÁCE.

Riešenie sporov online

V sekcii Kontakt je k dispozícii Kontaktný formulár. Tento je potrebné vyplniť, nezabudnúť uviesť e-mailovú adresu, a Vaša otázka bude zodpovedaná do 48 hodín bezplatne.

Deťom a oddeleným rodinám pomáha mediácia

Koniec partnerského vzťahu je sprevádzaný emocionálnym napätím vyžadujúcim veľa úsilia vzniknutú situáciu zvládnuť čo najprijateľnejšie. Otázky často presahujú odpovede. Strata istoty a pocitu bezpečia odkryjú našu zraniteľnosť, menia pohľad na seba samých i na svoje okolie.

Výsledky mediácie v zahraničí sú optimistické

Mediácia sa do Európy dostala z anglosaského právneho systému a na Slovensko cez Veľkú Britániu. V mnohých krajinách Európy, USA, Kanady a Austrálie hrá mediácia pri riešení sporov ústrednú úlohu, ako najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov. Ako alternatívu k súdnemu konaniu ju využíva väčšina členských krajín Európskej únie.

Prístup k spravodlivosti pre všetkých

Prístup k spravodlivosti pre všetkých je základným právom, ktoré zakotvuje čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Novela zákona o mediácii schválená!

 Vo štvrtok 12.11.2015 bola v NR SR schválená dlhoočakávaná novela zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii. 

Týždeň mediácie - www.najpravo.sk

v spolupráci s internetovým portálom najpravo.sk,
v týždni od 28.11.2011 organizujeme