Mediácia je mimosúdne riešenie sporu pomocou mediátora

Mediácia je metóda riešenia sporov a konfliktov, pri ktorej mediátor pomáha účastníkom sporu vo vzájomnom dorozumievaní; pričom cieľom je uzavretie dohody a dosiahnutie spokojnosti účastníkov sporu s procesom a výsledkom riešenia.

Vzhľadom na neuveriteľné preťaženie súdov, mediácia predstavuje možnosť ich odbremenenia a zrýchlenie súdneho konania. Zároveň dáva možnosť sporným stranám veľmi rýchlo a neformálne dospieť k dohode, ktorá ich spor ukončí a s ktorou budú obe sporné strany spokojné.

 

prečítajte si články o mediácií a dozviete sa viac

 

Vedeli ste?