Čo neskončilo dobre, ešte neskončilo ©

Pomáham ľuďom v spore a náročnej životnej situácii.


Rezervujte si svoj termín: 

https://mediatorka-sk.reservio.com/

Mediácia je osvedčená metóda riešenia sporov a konfliktov, pri ktorej účastníkom vo vzájomnom dorozumievaní a porozumení pomáha mediátor. Umožňuje stranám sporu rýchlo a neformálne dospieť k riešeniam, ktoré spor ukončia a s ktorými sú spokojné.

Mediácia vie občas pomôcť ešte skôr, ako sa z nezhody či nedorozumenia spor vôbec stane. Jej možnosti prevencie môžu meniť úroveň vzťahu, najmä pôsobením komunikácie a práva.
Táto zákonná, mimosúdna cesta predstavuje aj možnosť odbremenenia súdov a zrýchlenia súdneho konania. Najúspešnejšia býva, keď čo najskôr po vzniku konfliktu, je vyhľadanie a oslovenie mediátora prvou voľbou.

 

prečítajte si články o mediácií a dozviete sa viac

 

Vedeli ste?